Bildbeskrivning

Välkommen till Susannes Trafikskola i Skärholmen!

Från 1 januari 2013 samarbetar vi med Ekerö Trafikskola AB. Detta innebär att all TEORI dvs körkortsteori,
handledarkurser, introduktionsutbildningar och risk 1 utbildningar kommer att ske på Ekerö.

För dig som har inloggningsuppgifter för teorifrågor innebär det att du måste skicka dina nuvarande uppgifter
till susanne@ilj.se för att få dem utbytta mot nya inloggningsuppgifter för Ekerö Trafikskola AB.

Däremot kommer de elever som har KÖRLEKTIONER också fortsättningsvis att utgå från Måsholmstorget 3 i Skärholmen.

  Ni ringer oss som vanligt på telefon 08-710 02 00!